Jak podwyższyć alimenty – pozew o podwyższenie alimentów

Jak podwyższyć alimenty – pozew o podwyższenie alimentów

Właśnie zaczyna się nowy rok szkolny. Jak wiadomo dla większości rodziców wrzesień jest miesiącem sporych wydatków. Wydatków, które mimo że są planowane, to potrafią zaskoczyć niejedną osobę, a zwłaszcza rodzica samotnie wychowującego dziecko.

Wyprawka szkolna, podręczniki, plecak, buty, nowa odzież – bo dziecko przez wakacje podrosło i wypada by do szkoły miało coś nowego. Do tego doliczmy składkę na ubezpieczenie naszej pociechy, drobną wpłatę na komitet rodzicielski, składkę na potrzeby klasy, ratę na planowaną wycieczkę szkolną, abonament na obiady w szkolnej stołówce, bilet miesięczny na dojazdy do szkoły, dodatkowe zajęcia pozaszkolne i korepetycje… Wydatki można mnożyć. A co w sytuacji gdy na wszystkie potrzeby nie starcza pieniędzy? Niby swój dochód mamy, drugi rodzic płaci nam alimenty, a okazuje się, że to i tak za mało.

Najczęściej bowiem w praktyce wygląda to tak, że alimenty zasądzone zostały kilka lat temu, a obecnie ich wysokość jest za niska i po prostu nie wystarcza na utrzymanie dziecka. Im dziecko starsze, tym większe są jego potrzeby. W tej sytuacji pozostaje zwrócić się do sądu z pozwem o podwyższenie alimentów.

W jaki sposób to zrobić?

Obowiązek alimentacyjny każdego z rodziców wobec dziecka jest uszczegółowieniem obowiązku ciążącego na rodzicu, który dotyczy kwestii związanych z troską o rozwój duchowy i fizyczny dziecka, a także spraw związanych z odpowiednim przygotowaniem go do rozwoju jego uzdolnień i pracy zawodowej. W sprawach związanych z ustanowieniem wysokości alimentów obowiązują przepisy zawarte w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, które stanowią, że wysokość i zakres świadczeń alimentacyjnych zależne są od usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej do otrzymania alimentów, jak również od finansowych możliwości zobowiązanego. Wynika z tego, że kwestia podwyższenia alimentów zależna jest od relacji pomiędzy dwoma czynnikami: uzasadnionych potrzeb, a także możliwości finansowych osoby zobowiązanej do płatności alimentów. Zmiana jednego lub obu czynników oraz proporcji między nimi stwarzają nową sytuację, a co za tym idzie – możliwość wniesienia pozwu o zwiększenie alimentów.

Zwiększone potrzeby.

To na osobie wnoszącej pozew o podwyższenie alimentów spoczywa obowiązek udowodnienia, że doszło do takich zmian, które uzasadniają konieczność zwiększenia alimentów na dziecko. Te zmiany, to jak powyżej wskazałam wzrost uzasadnionych potrzeb dziecka lub wzrost możliwości finansowych osoby zobowiązanej do płacenia alimentów. Dobrze, jeżeli te dwie przesłanki wystąpią łącznie. Jeżeli jednak występuje jedna z nich to w dalszym ciągu mamy spore szanse na uzyskanie pozytywnego dla nas rozstrzygnięcia Sądu.

Usprawiedliwione potrzeby dziecka możemy wykazać poprzez przedstawienie sądowi zestawienia miesięcznych wydatków na dziecko w postaci wydatków na zaspokojenie jego potrzeb fizycznych – czyli wyżywienia, mieszkania, odzieży, higieny osobistej, leczenia w razie choroby, potrzeb duchowych / kulturalnych np.: kino, teatr, zajęcia sportowe: basen, piłka nożna, hokej itd., potrzeb związanych z wychowaniem i kształceniem – wydatki związane ze szkołą, korepetycjami, zakupem podręczników, książek i innych pomocy naukowych, a także potrzeb związanych z zorganizowaniem dziecku wypoczynku na wakacjach lub feriach.

Podobne zestawienie i wyliczenie trzeba było przedstawić w toku pierwotnej sprawy o alimenty bądź w ramach sprawy o rozwód. Teraz musimy więc wykazać, że te potrzeby się zwiększyły.

Należy pamiętać, że ustawodawca zakłada, iż potrzeby dziecka nie ograniczają się tylko do zapewnienia mu odpowiedniego wyżywienia, mieszkania, odzieży, leczenia w czasie choroby. W okresie dochodzenia do pełnoletniości pojawia się także zapotrzebowanie związane z kształceniem, rozwojem duchowym i kulturalnym oraz zapewnieniem rozrywek, co generuje dodatkowe koszta.

Jak udowodnić owo zwiększenie potrzeb?

Przede wszystkim zbieramy rachunki, faktury – najlepiej imienne, zabiegamy o wydanie zaświadczeń bądź innych dokumentów potwierdzających nasze twierdzenia.

Rozpoczęcie nauki i wydatki szkolne są dobrym uzasadnieniem. To nie tylko wskazanie, że musimy dziecku kupić książki i wyprawce. Możesz powołać się na inne okoliczności, np. że podrożały obiady w szkolnej stołówce lub bilet miesięczny na autobus, którym dziecko dojeżdżało do szkoły, trzeba zrobić remont w pokoju dziecka, kupić biurko i lampkę przy którym nasza pociecha będzie odrabiała lekcje. A może dziecko zaczęło wykazywać talent muzyczny i chce by kupić mu instrument i zapisać do szkoły muzycznej. Możliwe, że marzeniem dziecka jest zapisanie go na treningi sportowe lub basen i konieczny będzie zakup sprzętu sportowego, bądź bardziej przyziemnie – aktywność fizyczną zlecił nam lekarz rodzinny ze względu na wady postawy dziecka.

Mniej pozytywne, ale również konieczne są wydatki na leczenie lub rehabilitację dziecka. Jeżeli objawiła się u niego choroba lub np. alergia i konieczne jest wykupienie lekarstw – powołaj się na to. Zgromadź faktury i rachunki z apteki, poproś o kopię historii choroby dziecka lub zaświadczenie od lekarza o przebytej chorobie lub stałym leczeniu.

Przez te kilka lat od czasu kiedy pierwotnie zasądzone zostały alimenty zmieniły się również z pewnością koszty codziennego utrzymania. Nie dość, że podrożała żywność to kupujesz jej więcej bo i dziecko je więcej. Podrożała odzież i środki higieniczne oraz środki czystości. Zwiększył się czynsz i rachunki za media. Wszystkie te okoliczności są bardzo ważne i wpływają na zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb dziecka. Należy pamiętać o tym by tą zmianę udowodnić.

Drugim czynnikiem, od którego zależy zwiększenie alimentów, są możliwości zarobkowe osoby objętej obowiązkiem płacenia na dziecko. Przez „możliwości zarobkowe i majątkowe” rozumieć należy nie tylko zarobki faktycznie uzyskiwane, lecz te zarobki, które osoba zobowiązana do płacenia alimentów, jest w stanie uzyskiwać przy dołożeniu wszelkiej staranności, przy zdobytym wykształceniu oraz stosownie do swoich sił fizycznych. Możliwości zarobkowe zobowiązanego nie mogą być bowiem utożsamiane z faktycznie osiąganymi zarobkami. W przypadkach uzasadnionych obejmują one także wysokość zarobków, które zobowiązany jest w stanie uzyskać, lecz nie osiąga ich z przyczyn niezasługujących na usprawiedliwienie.

W tym zakresie warto powołać się na fakt podwyższenia się dochodów osoby zobowiązanej do płacenia alimentów, o ile taka okoliczność zaistniała. Jeżeli dowiesz się, że drugie z rodziców miało szansę na uzyskanie lepiej płatnej pracy, ale z niej zrezygnowało – wspomnij o tym w pozwie. Może dochodzi do sytuacji, że w ciągu wakacji były partner wyjeżdża do pracy za granicę dorabiać sobie „na boku” i tych dochodów nie ujawnia. Te okoliczności są istotne z punktu widzenia przesłanek podwyższenia alimentów.

Jak wykazać w sądzie że faktycznie do tej zmiany doszło? Możesz powołać na świadków osoby, które mają wiadomości o sytuacji życiowej zobowiązanego, zawnioskować by sąd zwrócił się do urzędu skarbowego o deklarację podatkową zobowiązanego by wykazać, że jego dochody od czasu zasądzenia poprzednich alimentów wzrosły.

Pozew o podwyższenie alimentów składamy do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania osoby pozwanej, bądź według miejsca zamieszkania uprawnionego dziecka.

Pozew jest wolny od opłat sądowych.

Do pozwu załączyć należy:

  • wyrok rozwodowy – jeżeli był orzeczony i w którym pierwotnie uregulowano obowiązek alimentacyjny bądź wyrok lub ugodę sądową w poprzedniej sprawie o alimenty,

  • odpis skrócony aktu małżeństwa ( jeżeli małżonkowie nadal są małżeństwem),

  • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka,

  • oraz wszelkie inne dokumenty potwierdzające usprawiedliwione potrzeby dziecka, sytuację majątkową osoby zobowiązanej do płacenia alimentów.

Jeśli jeszcze coś nie jest dla Ciebie jasne bądź masz wątpliwości co do tego w jaki sposób przygotować pozew lub jakie wydatki wskazać i w jaki sposób je obliczyć, to chętnie odpowiem na Twoje pytania oraz pomogę przy sporządzeniu pozwu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *