Cennik

Cennik

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie w zależności od okoliczności, takich jak:

  • niezbędny nakład pracy,

  • charakter sprawy, w tym jej czasochłonność, zawiłość, wielość stron uczestniczących w sprawie, nietypowość (precedensowy charakter sprawy),

  • wartość przedmiotu sprawy,

  • nakład środków na prowadzenie sprawy,

  • miejsce prowadzenia sprawy (poza siedzibą Kancelarii),

  • terminowość zlecenia, tj. czy sprawa jest pilna, zagrożona przedawnieniem lub jest zagrożona skutkami upływu terminu zawitego.

Wynagrodzenie za porady prawne, w przypadku przekształcenia się jej w prowadzenie sprawy, są wliczane do wynagrodzenia za prowadzenie sprawy.

Przewiduję możliwość uzależnienia części wynagrodzenia od wyniku sprawy (sucses fee).

Przewiduję możliwość rozłożenia płatności ustalonego wynagrodzenia na raty.

Do wynagrodzenia każdorazowo doliczony jest podatek VAT.