Browsed by
Tag: uznanie ojcostwa

Kto jest ojcem dziecka cz. 2 – oświadczenie o uznaniu ojcostwa

Kto jest ojcem dziecka cz. 2 – oświadczenie o uznaniu ojcostwa

Jeśli ojciec dziecka nie jest mężem jego matki – aby dziecko mogło być uznane za jego, musi dokonać uznania ojcostwa. Co to jest uznanie ojcostwa? Uznanie ojcostwa to oświadczenie woli potwierdzające, że dany mężczyzna jest ojcem dziecka. Uznanie ojcostwa następuje gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka potwierdzi ten fakt. Uznanie dziecka sprawia, że uznający traktowany jest jako pełnoprawny rodzic – z pełną władzą rodzicielską, a także prawem do…

Read More Read More