Browsed by
Tag: zwolnienia od podatku

Spadkobierco – rozlicz podatek od spadku!

Spadkobierco – rozlicz podatek od spadku!

  Spadkobierco – rozlicz podatek od spadku!   Nabycie spadku łączy się z obowiązkiem podatkowym. Oznacza to, że jeżeli otrzymałeś spadek musisz wskazać ten fakt organowi skarbowemu i złożyć zeznanie podatkowe. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku albo zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza. Podatkowi nie podlega nabycie majątku w drodze spadku o czystej wartości nieprzekraczającej kwoty wolnej, która wynosi odpowiednio: 9637 zł – dla osób należących do I grupy podatkowej, do których zalicza się…

Read More Read More