Usługi

Usługi

Prowadząc Kancelarię Adwokacką oferuję pełen zakres czynności poczynając od udzielenia porady prawnej, poprzez prowadzenie negocjacji, sporządzenie pism procesowych oraz opinii prawnych, reprezentację przed sądami
i organami administracyjnymi, aż po windykację należności i inne działania na etapie wykonawczym.

Moje usługi kieruję zarówno do klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych jak i jednostek samorządowych, stowarzyszeń, fundacji czy organizacji społecznych.

Zakres działalności Kancelarii koncentruje się przede wszystkim na następujących dziedzinach prawa:

 • prawo cywilne,

 • prawo karne – w tym prawo wykroczeń i prawo karne wykonawcze,

 • prawo rodzinne,

 • prawo handlowe – w tym prawo spółek),

 • prawo pracy,

 • prawo administracyjne,

 • prawo budowlane.

Kancelaria oferuje pełen wachlarz obsługi prawnej przedsiębiorców, spółek prawa handlowego, stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych oraz zarządców nieruchomości obejmujący obsługę korporacyjną oraz reprezentację zewnętrzną.

Oferowana obsługa dotyczy między innymi:

 • tworzenia spółek, zmiany aktów założycielskich,

 • udzielania pomocy prawnej przy założeniu działalności gospodarczej,

 • udzielania bieżących porad i konsultacji prawnych,

 • sporządzania ekspertyz prawnych i opiniowania umów prawnych,

 • reprezentacji zewnętrznej przez sądami

 • stałej i bieżącej obsługi korporacyjnej, w tym zapewnienia udziału w posiedzeniach władz spółek, przygotowywania projektów uchwał oraz ich opiniowania, sporządzania protokołów, zgłoszeń do KRS i innych rejestrów, ogłoszeń w MSiG,

 • udziału w naradach i spotkaniach, w tym w negocjacjach z partnerami handlowymi.